Już w 1758 r. Benjamin Franklin przypominał: „Pracujmy systematycznie i z głową, pilnością osiągniemy więcej i łatwiej”.

Musisz mieć świadomość, że prawdziwa produktywność idzie w parze ze zdolnością do skupienia się na właściwych celach i zadaniach.

Jeśli chcesz pracować mądrze, sprowadź pracę – w tej kolejności – do:

a) Organizacji
b) Priorytetów
c) Umiejętności przekazania spraw innym (jeśli to uzasadnione)

Twórz listy zadań i bądź zorganizowany. Ustalaj priorytety – musisz być absolutnie bezlitosny, jeśli chodzi o ustalenie, które rzeczy wymagają działania niezwłocznego, a które mogą poczekać. Tracenie czasu na wykonywanie dwóch różnych projektów, zamiast skupienia się na jednym, lub zajmowanie się najpierw tym, który może poczekać, ale wydaje się bardziej atrakcyjny, to typowo ludzki błąd.

Koniecznie pamiętaj też, aby nie zajmować się samodzielnie księgowością czy administracją. To ważne rzeczy, ale ty przeznaczaj czas na zadania dla klientów, a tych zadań klienci nie doceniają.

0